Khách sạn NAM DU PALACE - Nơi dừng chân nghĩ dưỡng lý tưởng
0919.19.37.19 - 0948.67.20.67

VIP 01 DOUBLE BED ROOM

Thông tin quan trọng
2 Người 1 giường 1 phòng tắm 32 m2
Phòng hiện có: 6 Phòng trống: 0
Tiện nghi

(Phòng 1 giường đôi view biển)

Các loại phòng khác

LUXURY 01 DOUBLE BED ROOM

(Phòng 1 giường đôi view rừng)

 

Phòng hiện có: 8 Phòng trống: 0

LUXURY 02 DOUBLE BED ROOM

(Phòng 2 giường đôi view rừng)

 

Phòng hiện có: 14 Phòng trống: 1

VIP 01 DOUBLE BED ROOM

(Phòng 1 giường đôi view biển)

 

Phòng hiện có: 6 Phòng trống: 0

VIP 02 DOUBLE BED ROOM

(Phòng 2 giường đôi view biển)

 

Phòng hiện có: 19 Phòng trống: 0

SUPPER VIP 02 BED ROOM

(phòng 2 giường đôi view biển có 2 cửa)

 

Phòng hiện có: 5 Phòng trống: 1